Lever - Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat

Publisert av Cecilie Marie Vedvik den

Jeg får en del tilbakemeldinger på om det er greit å gi økologisk kyllinglever til små barn ettersom mattilsynet advarer om at Barn under 10 år bør ikke spise lever som middagsmat. Som anbefalingen tilsier som middagsmat. Den leverposteien jeg fremmer er en hjemmelaget leverpostei av økologisk kylling. Årsaken til advarselen er at leveren til vilt, og da særlig reinsdyr og elg, kan inneholde høye nivåer av tungmetallet kadmium.


Jeg har videre forhørt med meg @maritkolbyzinöcker om kyllinglever og kadmium. Hun opplyser blant annet at mat dyrket med kunstgjødsel har høyere nivåer av kadmium, og dersom dyreforet er økologisk vil mengden bli mindre. Dette er vist i storfe og det er derfor rimelig å anta at det også gjelder kylling. Samtidig har kyllinger et kortere liv og ettersom kadmium akkumuleres i kroppen over tid vil kylling ha et lavere nivå enn eldre dyr. Det er også slik at kadmium og jern konkurrerer. Om det er mer kadmium tilstede enn jern, kan kroppen ta opp forholdsvis mer kadmium. 


Folkehelseinstituttet har tatt utgangspunkt i EUs mattrygghetsorgan EFSAs beregninger på hvor mye kadmium vi får i oss gjennom et normalt kosthold. Leverpostei inngår allerede i denne beregningen. Inntaket av kadmium fra den vanlige kosten (inkludert leverpostei) overskrider ikke grensen for det vi anser som trygt. Leverpostei lages også fortrinnsvis av lever fra svin, som ikke inneholder mye kadmium. Kadmium akkumuleres i kroppen over tid og kylling har ikke levd særlig lenge, dermed er unge dyr bedre enn gamle. 


I Norge er det hovedsakelig gjennom korn og kornprodukter, rotgrønnsaker og poteter vi får i oss kadmium, da dette er matvarer vi spiser store mengder av. Disse næringsmidlene inneholder ikke mye kadmium, men siden det er de vi spiser mest av, bidrar disse også mest. De høyeste verdiene av kadmium finner vi i innmat fra dyr, brunmat i krabbe, i skjell, skogsopp, solsikkekjerner og i kosttilskudd. Mat dyrket økologisk inneholder mindre kadmium, da kunstgjødsel ofte er forurenset med tungmetallet. 


Alt i alt er økologisk kyllinglever en fantastisk råvare vi burde spise mer av. Den er billig og næringsrik og at den er økologisk betyr at den har hatt et fint kosthold med god næring, uten kjemikalier og med lite medisiner.


 *Kyllinglever inneholder mye vitamin A og bør begrenses til 1-2 brødskiver i uken

← Eldre innlegg Nyere innlegg →